Happy Customers

Ett program som gå rakt på sak, och snabbt förmedlar enkla verktyg för att få styrsel på kundkontakten. Programmet kan erbjudas som ett helomfattande utbildningsprogram, med klassrumsutbildning, individuell coaching och certifiering för alla medarbetare, eller som punktinsatser. Vi agerar också som rådgivare till chefer som ansvarar för avdelningar med kundkontakt.

.