Boknings- och betalningsvillkor

Bokningsbekräftelse skickas via e-mail som anges vid beställning.
Betalningsvillkor är 30 dagar, om inte annat överenskommes.
Fakturering sker vid bekräftelse att kursen ska genomföras. Certifieringar och online-utbildningar faktureras vid beställning.

Välkommen!

Mer info? Maila till utbildning@lexher.se